« Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ | Τα σχόλια του Σίμου »


Σκλήρυνση κατά πλάκας - Ιατρική Σελίδα 54

Κατά πλάκας σκλήρυνση: Τι ξέρουμε σήμερα για τις αιτίες και την παθογένεση;

Η κατά πλάκας σκλήρυνση είναι πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος δηλαδή του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Αρχίζει συνήθως στην ηλικία των 30 ετών και προσβάλλει τις γυναίκες με διπλάσια συχνότητα από ότι τους άνδρες.

Οι αιτίες και η παθογένεση της κατά πλάκας σκλήρυνσης, δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί και κατανοηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Υπάρχουν διάφορες μορφές της κατά πλάκας σκλήρυνσης. Σε μια μορφή της πάθησης που χαρακτηρίζεται από υποτροπές και υφέσεις, τα σημεία και συμπτώματα εμφανίζονται και μετά υποχωρούν. Στα ενδιάμεσα, ο ασθενής είναι καλά.

Σε μια άλλη μορφή, η κλινική πορεία χαρακτηρίζεται από σταθερή, αργή αλλά προοδευτική επιδείνωση με απώλεια των νευρικών λειτουργιών. Υπάρχουν επιστημονικές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι στην προοδευτική μορφή της νόσου, επηρεάζεται περισσότερο η φαιά ουσία ενώ στη μορφή με υποτροπές και υφέσεις επηρεάζεται περισσότερο η λευκή ουσία.  

Η κλινική εξέλιξη των ασθενών, η ανταπόκριση στις θεραπείες, η λεπτομερής μελέτη του εγκέφαλου των ασθενών που είναι δυνατή σήμερα χάρις στις διάφορες μορφές μαγνητικής τομογραφίας (απεικονιστική, λειτουργική, φασματοσκόπηση) όπως επίσης και η ιστολογική εξέταση στου εγκεφάλου στο μικροσκόπιο, μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα στην ανακάλυψη των αιτιών και της παθογένεσης της νόσου. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικές θεραπείες.

Υπάρχουν διάφορες υποψίες για το πώς αρχίζει η κατά πλάκας σκλήρυνση.

Οι διαταραχές του συστήματος άμυνας του οργανισμού

Επειδή η νόσος είναι συχνότερη στο βόρειο ημισφαίριο, μερικοί ειδικοί υποθέτουν ότι κάποιοι ιοί ή βακτηρίδια προσβάλλουν συχνότερα τα παιδιά στις εν λόγω περιοχές. Το ανοσολογικό σύστημα παράγει αντισώματα για την καταπολέμηση των μικροβιακών αυτών παραγόντων.

Αργότερα στη ζωή, εξαιτίας διαταραχής του ανοσολογικού συστήματος, τα αντισώματα αυτά επιτίθενται εναντίον της μυελίνης του νευρικού συστήματος. Η καταστροφή της μυελίνης των νευραξόνων, επιβραδύνει τη μεταφορά των ηλεκτρικών μηνυμάτων μεταξύ των νευρώνων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο ασθενής παρουσιάζει τότε αδυναμίες, μουδιάσματα και άλλα συμπτώματα.

Ο ρόλος των γονιδίων

Είναι πιθανόν ότι τα γονίδια ενός ανθρώπου, παίζουν ρόλο στη γένεση της κατά πλάκας σκλήρυνσης.

Σε ταυτόσημους δίδυμους (έχουν ακριβώς το ίδιο γενετικό, κληρονομικό υλικό DNA) όταν ο ένας παρουσιάσει κατά πλάκας σκλήρυνση, οι πιθανότητες και ο άλλος να παρουσιάσει τη νόσο είναι της τάξης του 25%. Αντίθετα σε μη ταυτόσημους δίδυμους, μόνο 2% αναπτύσσουν τη νόσο.

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με κατά πλάκας σκλήρυνση (γονείς, αδέλφια, παιδιά), έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν τη νόσο από ότι οι πιο μακρινοί συγγενείς ή άλλα άτομα.

Οι προσπάθειες στο γενετικό τομέα, επικεντρώνονται στην ανακάλυψη των χαρακτηριστικών εκείνων του γενετικού κώδικα που καθιστούν το ανοσολογικό σύστημα των ασθενών πιο επιρρεπές στο να συγχύζεται, να θεωρεί ως ξένη τη δική τους μυελίνη και να επιτίθεται ανώμαλα εναντίον της, προκαλώντας έτσι την καταστροφή της.

Η κατά πλάκας σκλήρυνση: Πάθηση της λευκής αλλά και της φαιάς ουσίας

Είναι πλέον αποδεδειγμένο από τις έρευνες, ότι η κατά πλάκας σκλήρυνση δεν είναι πάθηση μόνο της λευκής ουσίας όπως πολλοί πιστεύουν αλλά και της φαιάς ουσίας.

Η προσβολή της φαιάς ουσίας από τη νόσο προκαλεί το θάνατο των νευρώνων. Ο θάνατος των νευρώνων προκαλεί ατροφία του εγκεφάλου δηλαδή μείωση του συνολικού του όγκου. Σήμερα χάρις στις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους όπως η μαγνητική τομογραφία, είναι δυνατόν να τεκμηριώνεται έγκαιρα η εγκεφαλική ατροφία.

Γιατί όμως οι νευρώνες της φαιάς ουσίας πεθαίνουν, αφού στην κατά πλάκας σκλήρυνση το ανοσολογικό σύστημα επιτίθεται παθολογικά εναντίον της μυελίνης των αξόνων που βρίσκονται στη λευκή ουσία;

Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν νευρώνες που δεν επιβιώνουν όταν παθαίνει βλάβες ο άξονας τους. Υπάρχει επίσης η άποψη, ότι η παθολογική αυτοάνοση επίθεση του συστήματος άμυνας του οργανισμού, δεν περιορίζεται μόνο στη μυελίνη του νευράξονα αλλά επεκτείνεται και κατά του κυτταρικού σώματος του νευρώνα.

Το κατά πόσο χρονικά, γίνεται πρώτα η επίθεση κατά του νευράξονα και μετά κατά του κυτταρικού σώματος του νευρώνα ή το αντίθετο, αποτελεί θέμα ερευνών.  

Οι νευρώνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού

Τα κύτταρα του εγκεφάλου ονομάζονται νευρώνες. Ο κάθε νευρώνας αποτελείται από ένα κυτταρικό σώμα. Στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, τα κυτταρικά σώματα συγκεντρώνονται οργανωμένα σε ομάδες.

Οι ομάδες αυτές των κυττάρων, στο γυμνό μάτι έχουν ένα γκρίζο χρώμα και για αυτό αποκαλούνται φαιά ουσία. Οι νοητικές λειτουργίες, οι σκέψεις, η μνήμη, η κρίση και άλλες γνωσιακές διεργασίες γίνονται στη φαιά ουσία. Ασθένειες που αλλοιώνουν τη φαιά ουσία, επηρεάζουν τις σημαντικές αυτές πνευματικές λειτουργίες.

Ο φλοιός του εγκεφάλου είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται οι ομάδες των οργανωμένων νευρώνων και έχει χαρακτηριστικό φαιό χρώμα.

Φαιά και λευκή ουσία

Φαιά ουσία υπάρχει και βαθύτερα στον εγκέφαλο. Πρόκειται για τους πυρήνες όπου και εκεί υπάρχει συγκέντρωση, δομικά και λειτουργικά οργανωμένων κυτταρικών σωμάτων των νευρώνων.

Οι ομάδες της φαιάς ουσίας στο φλοιό και στους πυρήνες βαθύτερα στον εγκέφαλο, διασυνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους. Οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων νευρώνων της φαιάς ουσίας, είναι καθοριστικές για πολλές λειτουργίες του εγκεφάλου όπως για παράδειγμα η ομιλία, η μνήμη, η αίσθηση, η κίνηση, η σκέψη και άλλες.

Επικοινωνία, νευράξονες και μυελίνη

Η επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικών και χημικών σημάτων. Η ταχύτητα της επικοινωνίας αυτής πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Για το λόγο αυτό, οι νευρώνες είναι ενωμένοι μεταξύ τους με τη βοήθεια των αξόνων.

Οι άξονες είναι επιμήκεις αποφύσεις (νευρωνικές ίνες, λεπτές σαν καλώδιο, μικρού ή μεγάλου μήκους που αποκαλούνται επίσης νευράξονες) που εκτείνονται από το κυτταρικό σώμα. Ο κάθε νευρώνας έχει μόνο ένα άξονα αλλά αυτός μπορεί να παρουσιάζει πολλές διακλαδώσεις. Έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία με πολλά άλλα κύτταρα.

Ο νευράξονας με τις διακλαδώσεις του, καταλήγει στις συνάψεις. Είναι τα σημεία επαφής του νευράξονα με τους δενδρίτες των άλλων νευρώνων. Οι δενδρίτες είναι κοντές, διακλαδιζόμενες, κυτταρικές εξογκώσεις των νευρώνων. Οι νευράξονες σπανιότερα, έχουν συνάψεις με άλλους νευράξονες ή απευθείας με το κυτταρικό σώμα άλλων νευρώνων.

Στις συνάψεις γίνεται η ταχύτατη απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών. Προκαλείται από την ηλεκτρική διέγερση που μεταφέρεται από το νευράξονα. Οι νευροδιαβιβαστές είναι χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ή να εμποδίσουν τη διέγερση του κυττάρου στόχου (το κύτταρο στο οποίο καταλήγει η διακλάδωση του νευράξονα).   

Το μήκος του νευράξονα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από 1 μέτρο ή να φτάνει μερικά μέτρα. Υπάρχουν νευράξονες εγκεφαλικών νευρώνων που αρχίζουν από τον εγκέφαλο και καταλήγουν στο νωτιαίο μυελό ή αρχίζουν από το νωτιαίο μυελό και καταλήγουν στα δάκτυλα των ποδιών. Οι ηλεκτρικοί παλμοί μεταδίδονται πολύ γρήγορα και η ταχύτητα είναι της τάξης των 100 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Οι άξονες είναι μονωμένοι με μυελίνη. Η μυελίνη που αποτελεί ένα προστατευτικό περίβλημα του νευράξονα, παράγεται από την αλυσίδα των κυττάρων του Σβαν (Schwann).

Η μόνωση μυελίνης επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτρέπει τα βραχυκυκλώματα λόγω επαφής των νευραξόνων. Όπως τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων, έτσι και οι νευράξονες συγκεντρώνονται σε οργανωμένες ομάδες.

Στο γυμνό μάτι, η μυελίνη έχει άσπρο χρώμα. Για το λόγο αυτό, τα μέρη του εγκεφάλου που αποτελούνται από νευράξονες επικαλυμμένους με τη μυελίνη τους, αποκαλούνται λευκή ουσία.

Μαγνητική τομογραφία: Απεικόνιση, λειτουργία και φασματοσκοπία εγκεφάλου

Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι όπως η μαγνητική τομογραφία, επιτρέπουν τη μελέτη με μεγάλη λεπτομέρεια των εγκεφαλικών δομών, της φαιάς και λευκής ουσίας.

Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία επιτρέπει την αναγνώριση των δομών του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια διαφόρων λειτουργιών του εγκεφάλου όπως η μνήμη, ο φόβος, ο θυμός, το διάβασμα και άλλες νοητικές, γνωσιακές ή συναισθηματικές διεργασίες.

Σε ένα υγιές άτομο, κατά τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία ενεργοποιούνται περισσότερες λειτουργικές δομές του εγκεφάλου από ότι σε ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση. Στους ασθενείς αυτούς, η εξέταση δείχνει ποιες περιοχές της φαιάς ουσίας έχει προσβάλει η νόσος.

Η εν λόγω πληροφόρηση, είναι σημαντική. Επιτρέπει για τον κάθε ασθενή, να γίνει συσχετισμός μεταξύ των ανωμαλιών που ο ίδιος αναφέρει όσον αφορά στις πνευματικές του λειτουργίες (δυσκολίες σκέψης ή μνήμης) και των ευρημάτων της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. 

Η μαγνητική φασματοσκοπία επιτρέπει τη μελέτη ορισμένων πρωτεϊνών του εγκεφάλου. Στην κατά πλάκας σκλήρυνση, η εξέταση αυτή δείχνει ότι είναι μειωμένη μια πρωτεΐνη, η Ν-acetylaspartate (ΝΑΑ) που υπάρχει μόνο στα νευρικά κύτταρα.

Η μείωση της ΝΑΑ είναι ένδειξη απώλειας νευρώνων και εγκεφαλικής ατροφίας, δηλαδή μείωσης της φαιάς ουσίας.

Συνοπτικά, βλέπουμε ότι παρά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί, παραμένουν πολλά άγνωστα για τις αιτίες και την παθογένεση της κατά πλάκας σκλήρυνσης. Η καλύτερη κατανόηση θα οδηγήσει ελπίζουμε, σε αποτελεσματικότερες θεραπείες.

avatar

ΚΑΛΙΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 18 ΗΜ ΔΗΛ ΣΤΗΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΕΚΑΝΑ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΠΟ ΕΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ 8-9 ΗΜ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑ ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΟΔΙ ΕΚΑΝΑ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΣΤΟ ΛΕΜΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΜΟΣ ΦΟΒΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΤΙ ΑΛΟ ΝΑ ΚΑΝΟ 9159

avatar

εχο σκληρυνση κατα πλακας θα ηθελα να εποικινονησω με ομοιοπαθεισ μου irinirinaki@yahoo.com

avatar

ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΜΑΙ Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΑΜΠ.... 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΕΝΕΣΕΙΣ............

ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ

avatar

fwfh soy eyxomai na soy pane ola kala na eisai dynath k na mhn se parei apo katw .egw eimai 36 k exw 4 xronia poy to perasa h psyxologia moy htan to farmrko moy oi swstoi k kaloi giatroi poy htan plai moy . k bebaia to megalo thayma poy egine me to idio xeri toy kyrioy .

avatar

ΕΛΕΝΗ Σ΄ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ.ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ 33 ΧΡΟΝΩΝ.ΕΙΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ. ΕΣΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ? ΕΓΩ ΤΩΡΑ 1 ΜΗΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.....ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΝ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

avatar

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΣΝΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΜΠΕΤΑΦΕΡΟΝ?ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΤΙΣ ΚΑΝΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ 3-4 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΜΕΧΡΙ 3-4 ΤΟ ΠΡΩΙ....

avatar

Γεια σου Φωφη,

Αυτες τις ενεσεις τις κανει ο πατερας μου...τις κανει εδω και χρονια!!! Οι παρενεργειες του εμφανιζονται μια μερα μετα...εχει αδιαθεσια,ζαλαδα,εντονο συναισθημα κουρασης και συνηθως καθεται στο κρεβατι μεχρι την επομενη...που αισθανεται σαφως καλυτερα!!! Αν θα ηθελες το οτιδηποτε παραπανω...ευχαριστως!!!

avatar

ΣΤΑΥΡΟ ΣΈΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΥ .Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΣΟΥ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ? ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ? ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΑ 33....ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΝΩ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.....

avatar

Αξιότιμοι κυρία / κύριε Ο λόγος της επιστολής μου είναι να σας γνωστοποιήσω τη δημιουργία του καινούργιου μου Portal ,το οποίο θα βρίσκεται στο διαδίκτυο σε σαράντα πέντε ημέρες περίπου. Η θεματολογία του θα είναι ποικιλόμορφη και χωρισμένη σε ενότητες , εστιαζόμενη πάντα στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου καθώς επίσης και της εποχής. Λίγα από τα θέματα που θα αφορά είναι : Υγεία ( χωρισμένη σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ), Εναλλακτική Ιατρική , Ομορφιά , Διατροφή , Φυσική κατάσταση , Οικολογία , Περιβάλλον , Άνδρας , Γυναίκα , Παιδί , Τρίτη Ηλικία , Ειδήσεις Νέα Τεχνολογία , Κοινωνία, Σεμινάρια , Διαλέξεις , Σύλλογοι / Σωματεία ομάδων με ειδικές ανάγκες , Δελτία Τύπου , Μικροί Τετράποδοι φίλοι καθώς και διάφορα άλλα θέματα σχετικά με το προφίλ . Παράλληλα ο επισκέπτης μας θα έχει τη δυνατότητα της υποβολής ερωτήματος με το θέμα που τον αφορά , όπου και ο αντίστοιχος συνεργάτης ( επιστημονικός η ειδικός ) θα του απαντήσει άμεσα ( μέχρι σήμερα υπάρχουν τριάντα συνεργάτες εκ των οποίων οι είκοσι δυο είναι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ). Αυτό που θα επιθυμούσα εάν είναι δυνατό να μου δώσετε τη δυνατότητα της προβολής των άρθρων και διαλέξεων ( για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ) καθώς επίσης και μια περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρετε . Επίσης σας παρέχω τη δυνατότητα να έχετε δικό σας χώρο έτσι ώστε να δημοσιεύσετε τα δικά σας κείμενα , καθώς επίσης να ενταχτείτε στους επιστημονικούς συνεργάτες εφόσον αυτό είναι επιθυμητό . Παραμένω στη διάθεση σας για περεταίρω διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210 9852411 , 6944 / 650179 email : gant@otenet.gr

avatar

Γεια σας ειμαι η Χρυσα πρεπει να ξεκινησω τις betaferon ξερετε αν εχοθν παρενεργειες?

avatar

γεια σας ειμαι η χρυσα.εχω σκπ.πηρα αβονεξ,ρεμπιφ και τωρα θα παρω μπεαφερον.αν ξερει καποιος τηλεφωνο εταιριας για νοσηλευτρια να μου δειξει.ευχαριστω πολυ πρωτη φορα γραφω.

avatar

Παιδιά καλησπέρα! Μπήκα στο site σας γιατί μόλις σήμερα ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω πιθανόν καλοήθη σκλήρυνση κατά πλάκας, και είμαι ψυχολογικά χάλια! Είμαι 32 ετών και δεν ξέρω το πως θα το αντιμετωπίσω. Αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον ομοιοπαθή! Ευχαριστώ!

avatar

Ειμαι νεος στο σαιτ.Η κοπελα μου εχει σκληρυνση εδω κ 4 χρονια.2χρονια πανε που το εχουμε μαθει.οταν το μαθαμε ειχε καποια μουδιασματα στα δαχτυλα των χεριων κ με ενεσεις ιντερφερονης κ με κορτιζονη εφυγαν.πριν λιγο καιρο παρουσιαστηκε μια φαγουρα στο χερι κ παλι με κορτζονη εφυγε.Ο γιατρος μας ειπε οτι οσοι εχουν αισθητηρια συμπτωματα συνηθως δεν εχουν κινητικα προβληματα.δεν ξερω αν ειαι οντως ετσι η αν το ειπε για να μας καθησυχασει.Βεβαια ολα αυτα τα χρονια δεν εχει παρουσιαστει κατι αλλο.Ειναι δεδομενο οτι θα υπαρχουν σοβαρα προβληματα π.χ.κινητικα η οτιδηποτε αλλο?Αν καποιος γνωριζει κατι θα ηθελα να μου απαντησει για ολα αυτα

avatar

γεια σε ολους.πριν λιγο ειδα το site τυχαια και θελησα κι εγω να γραψω κατι καθως πριν μια εβδομαδα επιβεβαιωθηκε οτι εχω κι εγω προβλημα.μου ειναι πολυ δυσκολο να το δεχτω και να το αντιμετωπισω.ειμαι ασχημα ψυχολογικα αλλα βλεποντας το site ενιωσα οτι δεν ειμαι μονη μου σε αυτο

avatar

geia se olous.eida to site tyxaia kai thelisa na grapsw ki egw kati kathws prin mia ebdomada epivevaiwthike oti exw ki egw provlima.den mporw na to syneiditopoiisw i psyxologia mou einai polu asximi.idi niwthw kapws kalutera pou vrika to site kai sas grafw.telika den eimai moni mou se ayto

avatar

προς ολους που πασχουν οπο σκληρυνση. ειμε 58 ετων εχω 2 πεδια 29 και 35 ετων η διαγνοση τις ασθενειας εγινα οταν ημουν 24 ετων πρωτο συμπτωμα,δυπλοπια,στην ελλαδα τοτε ηταν σχεδον σπανια νοσος επισκευτικα γιατρους σε αγγλια.γαλια τοτε προτοπιρα κορτιζονη γριγορα τα συμπτοματα εφυγαν και επανερχοντε μεχρι σημερα καθε 2_ 3 χρονια τον φεβρουαριο του 2009 ακουςα γιατο τυσαβρι ενα νεο φαρμακο που επιβραδυνη τις βλαβες προς το παρων παω καλα . το καλιτερο φαρμακο κατα την γνωμη μου ειναι οχι στεναχωρια ΚΑΘΟΛΟΥ ηρεμο περιβαλων και με ενα σωστο συντροφο.

avatar

επειδη κι εγω εχω επεισοδιο καθε τρια με τεσσερα χρονια-το πρωτο το 2001,επομενο το 2005 και το τελευταιο το καλοκαιρι που περασε,συνολικα 3 δηλαδη-θα ξεκινησω betaferon.Ελενη ειχες παρει ποτε?Αν ναιμπορεις να μου γραψεις αν σε βοηθησε?Ευχαριστω

avatar

Γεια σου Νικο,και γω στο αβεβαιο ειμαι ακομα. Αν ενδιαφερεσαι μπορουμε να μιλουμε. Πως εισαι τωρα ψυχολογικα? Η αρχη ειναι πολυ δυσκολη μεχρι να το δεκτουμε. Παρελειψα να αναφερω οτι μολισ τωρα ανακαλυψα αυτο το σαιτ

avatar

diavasia tis periptoseis sas kai pragmatika pira kouragio.prin apo 50 hmeres ksekinisan moudiasmata sta podia,epideinothikan,piga sto nosokomeio kai diegnosan apomyelinosh.sokaristika,omos h zoi synexizetai kai den skopeuo na thn haso gia kanena logo.tha to polemiso oso mporo.ekana therapia me kortizoni endoflevia kai me prezolon kai eimai poly kalytera.sas euxaristo gia tin voitheia sas.

avatar

γεια σας.εδω και περιπου 3 μηνες εχω μουδιασματα κ μυρμηγκιασματα στα ποδια.εντινες ζαλαδες και κουραζομαι ευκολα.εκανα μαγνητικη εγκεφαλου και αυχενα και ηταν πεντακαθαρες,φοβαμαι πολυ οτι εχω σκλυρηνση τι αλλο να κανω.καθε μερα χειροτερευω

avatar

`me lene despoina kai exo kai ego thn pathish 12 xronia. siga,siga xeirotereyei kai h psyxologia moy einai xalia.paidia empsyxoste giati xanomaste poy lene.

avatar

kalhspera se oloys.me lene despoina kai eimai 38 xronon,exo thn pathhsh 12 xronia. ta teleytea 2 xronia exei epeideinothei kai kano agona na kratitho.siga siga xano to koyragio moy kai apelpizomai.psyxologika ayto to diastima eimai rakos.den ksero se esas pos einai.an thelei kapoios na to syzhthsoyme poly eyxaristos.ypomonh kai pali ypomonh.

avatar

kalhmera se oloys.shmera ksypnhsa kalytera. paidia thetikes skepseis na kanoyme, toylaxiston den pethenoyme apo ayto, einai mia megalh parhgoria ayto eidika gia emas poy exoyme paidakia kai mas xreiazonte.o neyrologos moy eipe kalytera sto krebati para ston tafo oso paradokso kai an akoyget, etsi einai . tha zhsoyme kai omorfes meres o theos einai megalos.

avatar

Kalimera kai apo mena! Exw sklirinsi edw kai 6,5 xronia kai amesws arxisa betaferon. Akoma kai shmera me peirazei kapoies fores me rigos, pureto k ponokefalo, alla me depon moy pernane ola!! H giatros mou tote den arkesthke mono sth magnhtikh gia th diagnwsi, alla mou ekane k parakentisi muelou twn ostwn gia perissoteri sigouria sto apotelesma

avatar

ΚΑΙ ΓΩ ΕΧΩ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1995.ΕΧΩ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 3 ΔΗΛ.,ΕΠΙΣΗΣ,ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ ΚΑΘΕ 1,5 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΙΤΟΞΑΝΔΡΟΝΗ .ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΙΑ ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΝ,ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΗΛ.ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ!!!!!!!!!!!!!ΑΚΟΥΩ ΝΕΑ ΣΑΣ..avatar

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ....ΔΕ ΠΑΣΧΩ ΕΓΩ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΑΛΛΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΑΘΕ ΣΤΑ 30 ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 60ΕΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΜΕ ΤΟ Π ...ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ!!!Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΞΤΕ ΔΥΝΑΜΗ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ...ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΣΑΣ...ΑΓΑΠΑΩ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΣΟ ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩ Κ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ...ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΟ...ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ...ΚΑΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Κ Α Λ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ!!!ΤΟ ΕΧΩ ΖΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ...

localove

γεια σας!εγω εκανα μπανιο στη θαλασσα και μουδιασαν οι παλαμες και οι πατουσες μου για κανενα τεταρτο.απο τοτε δεν το εχω ξαναπαθει και το μουδιασμα εξαφανιστηκε.υπαρχει περιπτωση αυτο να ειναι συμπτωμα σκπ;

avatar

γεια σας.εδω και ενα χρονο ανακαληψα οτι εχω σκπ .δυσκολο να το δεχτω,προσπαθω να μην το σκεφτομαι αλλα δεν τα καταφερνω παντα.ελπιζω να τα καταφερω

avatar

εχω σκλυρυνση απο τι 28 δεκεμβριου 2007..ξεκινησα με ρεμπιφ τωρα κανω μπεταφερον...οι παρενεργιεσ ειναι λιγοτερες.. η επιδινωση ειναι αργη...εκτοσ απο το μονιμο μουδιασμα στο αριστερο ποδι και χερι στο υολοιπο σωμα ειναι περιστασιακα..ειμαι ορθια και εξυπηρετουμε μονη μου.κανω καθετιριασμους καθημερινα..για νεο φαρμακο ενημερωστε με ευχαριστω..

Το σχόλιο σας

Αποστολή ως αβάπτιστος -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Η κατατομή μου

mariakou mariakou
Κρήτη
Η κατατομή μου

Θα σας το πω στεριά όταν θα βρω με μήνυμα σταλμένο σε μπουκάλι της θάλασσας σαν θα 'χω δει τα κάλλη και την ψυχή μου που θα παίζει στον αφρό


Εικονική λογοτεχνία και www.ποίηση.gr
Powered by pathfinder blogs


Crazy Greek Poets Blog


Τελευταίοι σύνδεσμοιΠρόσφατες δημοσιεύσεις

Γεγονότα (2 comments)
Ένα Πουλί χωρίς φτερά Είναι η περίσκεψη Ήλιος που...

Η ΖΩΗ ΜΑΣ (2 comments)
Η ζωή μας τι είναι; Να! Λίγες ώρες που διαβαίνουν....

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΧΑΘΩ (3 comments)
ασε με να χαθω στα επαναστατικά μου χρώματα μέσα μου...

ΕΣΥ... (2 comments)
Έχεις την αίσθηση του πάθους και τη μυρωδιά του...

Η κραυγή της ξαστεριάς (10 comments)
Δυο τσιγάρα μιας αυγής που παραστράτησε ο αντίλαλος...

ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (11 comments)
Από τη θάλασσα τη μαύρη της συνήθειας, σε χαιρετώ...

Παιχνίδια της μοίρας (3 comments)
Ο μαστρο-θάνατος συνταγές κάνει: γυμνοί και μόνοι...

Believer... (0 comments)
Σφαιρική και άφθαρτη Η μοναξιά των στιγμών...


Δημοφιλέστερες εγγραφές

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική... (180)
Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73 (170)
Χονδροπάθεια της επιγονατίδας - Ιατρική Σελίδα... (82)
Το χέρι ... (72)
Νόσος του Crohn - Ιατρική Σελίδα 71 (55)

Τελευταία σχόλια

Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73
Vitiligo Treatment: You need to be careful, however, before you decide the kind of...

Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73
ΜΑΙΡΗ: ΓΕΙΑ ΣΑς, ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΕΥΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ...

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική...
αλεξιος: Έχω ξαναγράψει σε αυτή εδώ την σελίδα Σας ενημερώνω ότι πάσχω...

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική...
valentinos: Για σας παιδια.Δεστε αυτη την σελιδα ενας Αμερικανος ο οποιος...

Ποδάγρα (ουρική αρθρίτιδα) - Ιατρική Σελίδα 76
Αντωνης Φυλακτου: Δειται το βιντεο http://www.youtube.com/watch?v...

View blog authority
Add to Technorati Favorites
ask2use.com: Επιτρέπεται η αντιγραφή όλου του κειμένου
ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση με δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση
ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής
ask2use.com: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή χωρίς άδεια


GreekBloggers.com


users online


MindBlog Network
eXTReMe Tracker


SYNC BLOGS


SYNC ME @ SYNC


In the News


Blogarama - The Blog Directory


Πρέπει να συμβουλεύεστε τον προσωπικό σας ιατρό για οποιαδήποτε κατάσταση, ασθένεια ή ενέργεια σας, χωρίς να παραβλέπετε την ιατρική του συμβουλή. Το Ιστολόγιο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικό, δεν αντικαθιστά τον ιατρό σας και ούτε παρέχει ιατρικές συμβουλές.


Αναζήτηση στα ελληνικά blogs.


Poetry Blogs - Blog Catalog Blog Directory