« Σιωπές - Χάικου α' | Οι Ζητιάνοι »


Φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α.Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Φ.Τ. ΑΝΔΡΕΣ

Φ.Τ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΟ

ΝΑΔΑ

1

Τ3

Τριιωδοθυρονίνη

0,7 2,0

0,7 2,0

ng/ml

2

T4

Θυροξίνη

4,5 12,5

4,5 12,5

μg/dl

3

TSH

Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

0,3 4,5

0,3 4,5

mIU/lt

4

FT3

Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη

1,5 5,0

1,5 5,0

pg/ml

5

FT4

Ελεύθερη Θυροξίνη

0,7 - 2,0

0,7 - 2,0

ng/dl

6

ABTPO

Αντίσωμα θυρ. υπεροξειδάσης

< 60

< 60

IU/ml

7

Anti-Tg

Αντίσωμα κατά θυρεοσφαιρίνης

< 60

< 60

IU/ml

8

Anti-M

Αντίσωμα μικροσωμιακά θυρ.

< 60

< 60

IU/ml

9

FSH

Θυλακιοτρόπος ορμόνη

>1 - 8

Παραγ: 1,8 10,5
Εμμην: 30 - 130

mIU/ml

10

LH

Ωχρινοτρόπος ορμόνη

0,6 - 12

Παραγ: 0,5 5
Εμμην: 12 - 60

mIU/ml

11

PRL

Προλακτίνη

3,0 14,7

3,8 23,2

ng/ml

12

Ε2

Οιστραδιόλη

10 - 50

Παραγ: 20 100
Ωορρ: 100 - 450

pg/ml

13

βHCG

Β- χοριακή γοναδοτροπίνη

< 3

< 5

mIU/ml

14

Prog

Προγεστερόνη

-

5,7 - 31

ng/ml

15

Α-τεστ

Προγεννητικός έλεγχος χρωμο-σωμικών ανωμαλιών

-

< 1/250
AFP < 2,5 MoM

16

uE3

Ελεύθερη οιστριόλη

-

Ηλικία κυήσεως

ng/ml

17

HPL

Πλακουντιακό γαλακτογόνο

-

Ηλικία κυήσεως

μg/ml

18

E1

Οιστρόνη

-

Παραγ: 1,5 15

mg/dl

19

Testo

Τεστοστερόνη

2,5 14,5

0,1 0,95

ng/ml

20

Ftesto

Ελεύθερη τεστοστερόνη

10 - 40

0,3 3,0

pg/ml

21

DHEAS

Θεϊκή δεύδροεπιανδροστερόνη

100 560

195 - 507

μg/dl

22

DHEA

Δεϋδροεπιανδροστερόνη

1,5 5,0

0,7 5,0

mg/ml

23

Δ4

Ανδροστενεδιόνη

0,8 3,6

1,0 3,8

ng/ml

24

17ΟΗPG

17-υδροξυ-προγεστερόνη

0,2 2,0

0,1 1,2

ng/ml

25

SHBG

Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη

0,6 4,7

1,2 7,7

mg/lt

26

CORT

Κορτιζόλη

6,0 25,0  8:00
2 10      20:00

6,0 25,0  8:00
2 10      20:00

μg/dl

27

ACTH

Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη

8,0 65,0  8:00
7 30      20:00

8,0 65,0  8:00
7 30      20:00

pg/ml

28

GH

Αυξητική ορμόνη

< 5

< 10

ng/ml

29

IGF-1

Σωματομεδίνη

40 180

24 152

ng/ml

30

PTH

Παραθορμόνη

10 - 65

10 - 65

pg/ml

31

Osteocalcin

Οστεοκαλσίνη

5,2 - 50

7,7 - 66

ng/ml

32

CEA

Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο

< 5

< 5

ng/ml

33

AFP

Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη

0 - 7

0 - 7

ng/ml

34

CA 15-3

Ογκολογικό αντιγόνο μαστού

< 30

< 30

IU/ml

35

CA 125

Ογκολογικό αντιγόνο ωοθήκης

< 35

< 35

IU/ml

36

CA 19-9

Ογκολογικό αντιγόνο πεπτικού

< 37

< 37

IU/ml

37

PSA

Ειδικό προστατικό αντιγόνο

< 4,0

-

ng/ml

38

FPSA

Ελεύθ. Ειδικό προστατ. αντιγόνο

FPSA/PSA >20%
Υπερτροφία προσ

-

ng/ml

39

CA 72-4

Ογκολογικό αντιγόνο 72-4

< 6

< 6

IU/ml

40

CA 50

Ογκολογικό αντιγόνο 50

< 25

< 25

IU/ml

41

TATI

Ογκολογικό αντιγόνο TATI

< 21

< 21

IU/ml

42

NSE

Μη ειδική νευρωνική ενολάση

< 12,5

< 12,5

ng/ml

43

TPA

Πολυπεπτιδικό ιστικό αντιγόνο

< 95

< 95

IU/lt

44

b2-microsph

Β2-μικροσφαιρίνη

0 2,4

0 2,4

mg/lt

45

Renin

ρενίνη

0,2 2,8

0,2 2,8

ng/ml/hr

46

Aldosterone

Αλδοστερόνη

10 - 160

10 - 160

pg/ml

47

B12

Βιταμίνη Β 12

200- 900

200- 900

pg/ml

48

Folic acid

Φυλλικό οξύ

3 - 18

3 - 18

ng/ml

49

Insulin

Ινσουλίνη

5 - 25

5 - 25

μIU/ml

50

C-peptide

Πεπτίδιο-C

0,4 4,4

0,4 4,4

ng/ml

51

Digoxin

Επίπεδα διγοξίνης

0,8 1,5

0,8 1,5

ng/ml

52

Theophyllin

Επίπεδα θεοφυλλίνης

10 - 20

10 - 20

μg/ml

53

Tegretol

Επίπεδα καρβαμαζεπίνης

4 - 12

4 - 12

μg/ml

54

Depakene

Επίπεδα βαλπροϊκού οξέος

50 - 100

50 - 100

μg/ml

55

Epanutin

Επίπεδα φαινυντοϊνης

10 - 20

10 - 20

g/ml

56

IgE total

Ολική ανοσοσφαιρίνη IgE

< 150

< 150

IU/ml

57

IgE specific

Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

0
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV
V

< 0,35
0,36 - 0,70
0,71 - 3,50
3,51 - 17,5
17,51 - 52,5
> 52,51

Μη ανιχνεύσιμη
Χαμηλή
Αυξημένη
Υψηλή
Πολύ υψηλή
Εξαιρετ. υψηλή

PRU

Ε ξ έ τ α σ η

Φυσιολογικές τιμές

Μονάδα μέτρησης

Aιματοκρίτης (Ht)

Α:45+/-5, Γ:42+/-5

%

Αιμοσφαιρίνη (Hb)

Α: 14-18, Γ:12-16

g%

Ερυθρά αιμοσφαίρια

4.200.000 -6.200.000

/μl

Αιμοπετάλια

150.000-440.000

/μl

Λευκά αιμοσφαίρια

5.000-10.000

/μl

Τύπος λευκών αιμοσφαιρίων

       α)Πολυμορφοπύρηνα

36-66

%

       β)Λεμφοκύτταρα

24-44

%

       γ)Ηωσινόφιλα

0-4

%

       δ)Μεγάλα μονοπύρηνα

2-8

%

Μέσος όγκος ερυθρών(MCV)

70-95

κμ

Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης(MCHC)

32-36

gr%

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης(MCH)

27-32

pg

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών

Α:<15 - Γ:<20

mm

Σάκχαρο

70-105

mg%

Ουρία

10-50

mg%

Χοληστερίνη

<200

mg%

Τριγλυκερίδια

<150

mg%

Ουρικό οξύ

Α:3,4-7 Γ:2,4-5,7

mg%

HDL-χοληστερόλη

Α:>40, Γ:>48

mg%

LDL-χοληστερίνη

<190

mg%

Κρεατινίνη ορού

Α:έως1,4 - Γ:έως1,1

mg%

Μαγνήσιο ορού

1,4-2,5

mEq/L

Κάλιο ορού

3,5-5

mEq/l

Μάτριο ορού

135-150

mEq/l

Ασβέστιο ορού

8,8-11,2

mg%

Φώσφορος ορού(ανόργανος)

2,5-4,5

mg%

Οξαλική Τρανσ/ση(SGOT)

0-46

U/l

Πυρουβική Τραν/ση(SGPT)

0-49

U/l

Γαλακτική Δεϋδρογονάση(LDH)

230-460

U/l

Κρεατινοκινάση(CPK)

έως 195

U/l

γ-Γλουταμυλτρανσπεπτιδάση(γGT)

Α:9-52, Γ:5-32

U/l

Ψευδοχολινεστεράση

5000-14000

U/l

Αλκαλική Φωσφατάση ορού

70-300, παιδ.180-1200

U/l

Σίδηρος ορού

50-150

μg%

PSA

<4

ngr/ml

F PSA

0,5-2,5

ngr/ml

Φεριτίνη

Γ:20-120, Α:20-200

ng/mL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paranoia96

Kalispera tha hthela na se rwthsw ti diafora exei h T3 ,me thn FT3 kai h T4 me thn FT4? euxaristw... :)

mariakou

Η Τ3 είναι η ολική Τ3, η Τ4 είναι η ολική Τ4, σε αυτήν την τιμή προσμετράται τόσο η ελεύθερη Τ3 κ Τ4 όσο και η δεσμευμένη. Οι FT3 και FT4 είναι οι ελέυθερες Τ3 και Τ4 αντίστοιχα.

avatar

τι μπορεί να σημαίνει όταν έχεις LDH 213?

mariakou

Πολλά που θα στα πει από κοντά ο γιατρός σου που ξέρει την περίπτωση. Μια από τις πιθανότητες είναι να πρόκειται για τυχαίο εύρημα και αν ξαναγίνει η εξέταση να έχει αλλάξει.

avatar

Καλησπέρα, Τι μπορεί να σημαίνει επίπεδο στάθμης 2μg/ml καρβαμαζεπίνης (Tegretol) στο αίμα όταν οι φυσιολογικές τιμές είναι από 4 -12μg/ml; Ευχαριστώ

mariakou

Ότι είναι κάτω από τα όρια και καλά κάνει, υποθέτω!:))) Λεπτομερέστερα θα σε ενημερώσει ο γιατρός σου!

beatka

Είναι αλήθεια ότι η εξέταση DHEAS και συμπληρώματα DHEA αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ιατρική ? Υπάρχει δηλ. πιθανότητα το συμπλήρωμα να ανεβάσει την ποιότητα των ωάριων ?

mariakou

Δυστυχώς δεν μπορώ να σε διαφωτίσω σχετικά με αυτό το θέμα. Δοκίμασε να ρωτήσεις το γυναικολόγο σου. Να 'σαι καλά!

beatka

Έχω κάνει πολλές εξετάσεις και σήμερα πήρα την απάντηση. Επειδή έχω ραντεβού με τον γιατρό την άλλη εβδομάδα μπορείτε να μου πείτε αν: ANTI- MICROSOMAL 1395 τιμή αναφοράς <34 IU/Ml ANTI TPO 1395 τιμή αναφοράς <34 IU/Ml TG 100 τιμή αναφοράς 115 IU/Ml Ευχαριστώ

beatka

Έχω κάνει πολλές εξετάσεις και σήμερα πήρα την απάντηση. Επειδή έχω ραντεβού με τον γιατρό την άλλη εβδομάδα μπορείτε να μου πείτε αν: ANTI- MICROSOMAL 1395 τιμή αναφοράς <34 IU/Ml ANTI TPO 1395 τιμή αναφοράς <34 IU/Ml TG 100 τιμή αναφοράς 115 IU/Ml

Είναι φυσιολογικές ?

Ευχαριστώ

mariakou

Όλο δύσκολες ερωτήσεις μου κάνεις Άννα!:) Πρέπει να ξέρω τη μονάδα μέτρησης του 1395 για να σου απαντήσω.

avatar

εαν μια κοπελα 28 ετων παροσιαζει τελευταια τα απογευματα εντονους πονοκεφαλους οχι εστιασμενους σε ενα σημειο, εχει σιδηροπενικη αναιμια, και μια σειρα αλλεργιων, τι θα επρεπε να κοιταξει?? φτανει μετρηση των ιχνοστοιχειων?? υπαρχει περιπτωση οι πονοκεφαλοι να εναι ρευματικης προελευσης?? εχει στρεςς γενικα αλλα τωρα παρουσιαζονται οι πονοκεφαλοι!! πολλες φορες οι πονοκεφαλοι συνοδευονται απο ναυτια!! τελευταιο δεδομενο οτι κανει διαιτα απο διαιτολογο! θα εκτιμουσα ιδιαιτερα μια απαντηση σου στο θεμα με καποιες κατευθυνσεις.

ευχαριστω takiseconomou@gmail.com

avatar

ΕΧΩ ΠΟΛΥΟΖΩΔΗ ΒΡΟΓΧΟΛΗΚΗ.ΠΑΙΡΝΩ ΕΝΑ ΧΑΠΙ Τ4 ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΕΝΑΣ ΟΖΟΣ 2ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ.ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΠΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ?

mariakou

Θα έλεγα το αντίθετο. Ρώτησε τον θεράποντα γιατρό σου για περισσότερες λεπτομέρειες.

avatar

Τι σημαινει ανεβασμένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ένα αγόρι 3 χρονών;

mariakou

Μήπως είναι λίγο κρυωμένος; δε γίνεται διάγνωση από μακριά. Πρέπει να το δει ο παιδίατρός του, που θα έχει και την κλινική του εικόνα

avatar

Έκανα εξετάσεις και ο σίδηρος ορού είναι 175 μg% Τι σημαίνει αυτό?

mariakou

Από μόνο του τίποτα Ρούλα, πρέπει να τις δείξεις στο γιατρό που στις συνέστησε!

avatar

Είμαι 47 χρονών,έχω μπει στην κλιμακτήριο και εδώ και 3 χρόνια που άρχισαν οι ανωμαλίεσ στην περίοδο(άστατος κύκλος)κάνω σιδηροπενική ανεμία,παίρνω σίδηρο και παρατηρείται σταδιακή αυξηση των αιμοπεταλίων.Τελευταίες τιμές 650.000.Υπάρχει λόγος ανησυχίας και που μπορεί να οφείλεται;

avatar

Είναι φυσικά γνωστό ότι οι φυσιολογικές τιμες των αιματολογικων εξετάσεων διαφέρουν απο εργαστήριο σε εργαστήριο αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι ο MCV κυμαίνεται μεταξύ 70 και 95 κμ καθώς η αγγλοσαξονική βιβλιογραφια μας δινει φυσιολογικες τιμές 85-95κμ με αποτέλεσμα οποιαδήποτε τιμή κάτω του 85 (83 θα έλεγα εγω) να θεωρείται υποχρωμία. Το τονίζω απλώς προς αποφυγήν λανθασμενων συμπερασμάτων από χρήστες-μη ιατρούς της ιστοσελίδας

avatar

εκανα εξετασεις και βρεθηκε η τ4 θυροξινη 11,10 ενω το οριο ειναι 11.τι σημαινει αυτο?

mariakou

Σημαίνει ότι καλό είναι να επαναλάβεις την εξέταση και αν η τιμή είναι το ίδιο οριακή, ακόμα κι αν είναι 10,95, να πας στον ενδοκρινολόγο σου.

mariakou

ΥΓ: Κάθε εργαστήριο θέτει τα δικά του όρια, τη "μετάφραση" των τιμών πρέπει να την κάνει ο θεράπων ιατρός σας, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα σας κι άλλους παράγοντες.

avatar

Mporeite na mou peite ti prokali afximeni ferretini? 436 gia tin akribia?

mariakou

Είναι η πρωτεΐνη που μεταφέρει το σίδηρο στο συκώτι. Αν ο σίδηρος είναι φυσιολογικός οκ.

avatar

ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ CA ΜΑΣΤΟΥ -YΓΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 1200 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ?

mariakou

Καλό είναι να θέσεις το ερώτημα στους θεράποντες.

avatar

Δεν είσαι αρκετά σαφής σχετικά με την μετάσταση και το πρόβλημα γενικότερα Κατερίνα, αλλά αν η μετάσταση αφορά τον πνεύμονα, τότε ίσως βοηθηθείς στο να κατανοήσεις λίγο περισσότερο την κατάστασή σου, αν αναρωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να τρομοκρατήθηκες από πανικό θανάτου από την πρώτη διάγνωση, και ως συνέπεια αυτού ακριβώς του φόβου να αναπτύχθηκε η αποκαλούμενη (δήθεν) "μετάσταση". Όσο για τον όγκο του μαστού, εμφανίστηκε αριστερά ή δεξιά? Προφανώς, αν είσαι δεξιόχειρας, θα πρέπει να εμφανίστηκε κατά πάσα πιθανότητα αριστερά. Θα αποτελούσε έκπληξη να είναι διαφορετικά.

avatar

ιkana b-hcg kai bgike 22.0 u/l einai poli xamili? efxaristw

avatar

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ? ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΔΕΙΞΕ 41,1 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ 56,2. ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ 37,6. ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ? ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

avatar

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 53 ΕΤΩΝ ΠΗΡΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΝΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟ CA19-9 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ <37 ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 354.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ?

avatar

τι τιμή χοριακήσ πρεπει να εχω για να ειμαι εγκυοσ?

avatar

εκανα εξεταση για τα επιπεδα βαλπροΙκού οξέως που πρέπει να'ναι 50-100 για να'ναι οκ, αλλά εγς ειχα 26. παρόλα αυτα δεν εχω καμια επιληπτικη κριση. τι σημαινει αυτο? ευχαριστω

avatar

καλησπερα ειμαι 50 ετων και ειμαι στην κλημακτηριο εκανα ε=αιματολογικες και εχω τκε 45 τι σημαινει αυτο

Το σχόλιο σας

Αποστολή ως αβάπτιστος -

XHTML: Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε τα tags: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <code> <em> <i> <strike> <strong>


Crazy Greek Poets Blog


Τελευταίοι σύνδεσμοιΠρόσφατες δημοσιεύσεις

Γεγονότα (2 comments)
Ένα Πουλί χωρίς φτερά Είναι η περίσκεψη Ήλιος που...

Η ΖΩΗ ΜΑΣ (2 comments)
Η ζωή μας τι είναι; Να! Λίγες ώρες που διαβαίνουν....

ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΧΑΘΩ (3 comments)
ασε με να χαθω στα επαναστατικά μου χρώματα μέσα μου...

ΕΣΥ... (2 comments)
Έχεις την αίσθηση του πάθους και τη μυρωδιά του...

Η κραυγή της ξαστεριάς (10 comments)
Δυο τσιγάρα μιας αυγής που παραστράτησε ο αντίλαλος...

ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (11 comments)
Από τη θάλασσα τη μαύρη της συνήθειας, σε χαιρετώ...

Παιχνίδια της μοίρας (3 comments)
Ο μαστρο-θάνατος συνταγές κάνει: γυμνοί και μόνοι...

Believer... (0 comments)
Σφαιρική και άφθαρτη Η μοναξιά των στιγμών...


Δημοφιλέστερες εγγραφές

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική... (180)
Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73 (170)
Χονδροπάθεια της επιγονατίδας - Ιατρική Σελίδα... (82)
Το χέρι ... (72)
Νόσος του Crohn - Ιατρική Σελίδα 71 (55)

Τελευταία σχόλια

Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73
Vitiligo Treatment: You need to be careful, however, before you decide the kind of...

Λεύκη - Ιατρική Σελίδα 73
ΜΑΙΡΗ: ΓΕΙΑ ΣΑς, ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΕΥΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ...

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική...
αλεξιος: Έχω ξαναγράψει σε αυτή εδώ την σελίδα Σας ενημερώνω ότι πάσχω...

Ευερέθιστο έντερο (σπαστική κολίτιδα) - Ιατρική...
valentinos: Για σας παιδια.Δεστε αυτη την σελιδα ενας Αμερικανος ο οποιος...

Ποδάγρα (ουρική αρθρίτιδα) - Ιατρική Σελίδα 76
Αντωνης Φυλακτου: Δειται το βιντεο http://www.youtube.com/watch?v...

View blog authority
Add to Technorati Favorites
ask2use.com: Επιτρέπεται η αντιγραφή όλου του κειμένου
ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή
ask2use.com: Επιτρέπεται η κερδοσκοπική χρήση με δωρεά σε φιλανθρωπική οργάνωση
ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής
ask2use.com: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή χωρίς άδεια


GreekBloggers.com


users online


MindBlog Network
eXTReMe Tracker


SYNC BLOGS


SYNC ME @ SYNC


In the News


Blogarama - The Blog Directory


Πρέπει να συμβουλεύεστε τον προσωπικό σας ιατρό για οποιαδήποτε κατάσταση, ασθένεια ή ενέργεια σας, χωρίς να παραβλέπετε την ιατρική του συμβουλή. Το Ιστολόγιο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικό, δεν αντικαθιστά τον ιατρό σας και ούτε παρέχει ιατρικές συμβουλές.


Αναζήτηση στα ελληνικά blogs.


Poetry Blogs - Blog Catalog Blog Directory